fredag 25 oktober 2013

Det är rätt svårt att vara förälder...

Det är rätt svårt att vara förälder, men det är fantastiskt när det går väl.

I Svd (23 oktober 2013) läser jag om hemstudierna som räddade pilotdrömmen. Anna Lagerström har skrivit om en man - Mattias - som studerat till pilot och fått världen som arbetsplats. Artikeln gör mig tårögd. Mattias har haft tur. Han tilldelades fantastiska föräldrar som lyckade få honom att studera hemifrån när det inte fungerade i skolans lokaler. Det inte ha varit lätt, eftersom grabben då gick i klasserna 7-9. Det gick bra för Mattias. Det gör mig glad.

Ja, skolan och föräldrarna tillsammans (& var för sig) har ett ansvar för att ungdomarna skall ta sig ut på den andra sidan utan förluster. Ungdomstiden är svår. För några är den extra svår. Då är det oerhört viktigt att människorna omkring fångar upp dem som inte ryms i den vanliga mallen. Här finns mycket kvar att göra, både i våra egna sinnen och engagemang, och på samhällets uppgiftslista.

Att en enda unge skall hamna utanför kan vi inte tillåta oss. Alla måste få möjligheten att komma ut - hel - på den andra sidan av den besvärliga tiden, (när än i livet den behagar dyka upp).

Ja, jag blir glad när jag hör om Mattias och jag önskar att det vore så för alla som hamnar på kant med livet. Att de har någon som ser och hör. Som förstår. Och som aktivt bistår för att göra det bästa utifrån det som händer. Just där och just då.

Anette


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -   - svd - drömmar - Anna Lagerström - skolautanförskap - föräldrar-

Inga kommentarer: