lördag 26 oktober 2013

Jag tänkte nog egentligen att jag skulle låta de andra göra jobbet...

Jag tänkte att jag skulle känna in ett tag. Ingen sa till mig att jag måste bidra eller vad jobbet innebar. Ingen gav mig någon uppgift, så jag behövde inte göra något. Jag hörde att det fanns en mängd uppgifter, men tänkte inte att jag måste ta något ansvar för att göra dem. För min tanke var ju att känna in.

Jag hörde att en annan av ledamöterna tänkte likadant, men reflekterade inte mer över innebörden. Jag såg och hörde, allteftersom, att det fanns en hel del uppgifter som skulle göras. Men tänkte inte på vem som gjorde dem. Uppgifterna blev ju gjorda. Tror jag, i varje fall.

Jag såg att det fanns en kurs som kunde lära mig mer, men tänkte att jag inte behövde, eftersom jag ju ändå bara skulle känna in och gärna gjorde något annat.

Jag tänkte nog egentligen att jag skulle låta de andra göra jobbet, eller borde i varje fall ha insett att det blev så.

- Ja, så lät det när jag talade med en av ledamöterna i en av de styrelser jag verkar i. När jag försöker få fram varför hen inte återkommer, svarar eller rapporterar. Eller tar ansvar för några av alla uppgifter. I styrelser är man ofta rätt få. Problem uppstår när fler tänker och agerar så, så att bara en eller två får väldigt mycket på sin lott.

Valberedningen informerar alltför sällan om uppdraget, ansvaret i en förening, vad vi vill göra, med mera. Och ledamöterna har inte förstått att det är hen, som vi var och en i styrelsen, som för föreningen framåt. Det ligger på vårt bord. Hens bord. Och mitt bord, när också jag är med.

Jag säger igen, som jag säger rätt ofta. - När du accepterar en plats i en styrelse måste du också ta ansvar för att du är fullt informerad. Och att du gör. Det faller på din lott att informera dig, göra och ta ton.

Du kan inte vänta på att någon annan skall göra det åt dig. Och du kan inte sitta i en styrelse för att känna in. Aldrig, aldrig, aldrig.

A..
Inga kommentarer: