måndag 29 februari 2016

Lycka är att resa...

Västra muren - Jerusalem

Lycka är att resa, att lära och se nytt. Här finns historia, sol och nya ting att förhålla sig till. Natten var riktigt kall, men idag skiner solen från en blå himmel. Ja, det gjorde den igår också.

Jag önskar er alla en fantastisk dag. Det tänker vi att vi skall ha här.

A..

Västra muren (även benämnd Klagomuren) i Jerusalem är en del av Tempelbergets stödmur. Platsen är helig för judar och muslimer, och människor från hela världen reser hit. Bland muslimer är muren känd som al-Buraq, grundat på en tradition som säger att detta var den plats där profeten Muhammed under den nattliga resan tjudrade sin bevingade fåle, Buraq. 

Vissa muslimer har förklarat att Västra muren tillhör Al-Aqsamoskén. Enligt bibeln byggdes Salomos tempel på toppen av Tempelberget under 900-talet f.Kr. och förstördes av babylonierna år 586 f.Kr. Det andra templet byggdes år 516 f.Kr. Omkring 19 f.Kr. lät Herodes den store inleda ett massivt expansionsprojekt på Tempelberget. Han utökade området vilket medförde en utvidgad plattform. Västra muren ingick i denna plattform. Herodes tempel förstördes av romarna liksom övriga Jerusalem år 70 e.Kr. under det första judisk-romerska kriget. Den judiska traditionen som i detta fall saknar historiskt värde, lär att Västra muren uppfördes av kung David och att muren vi ser i dag byggdes på hans grund. Enligt Mishna låg Västra muren, av samtliga fyra väggar på Tempelberget, närmast det Allra heligaste; därför anses bön vid muren vara särskilt fördelaktigt. Många besökare sticker in papperslappar med skriftliga böner i sprickorna i muren. I alla tider har judar samlats vid muren för att uttrycka tacksamhet till Gud eller be om gudomlig barmhärtighet. Enligt judisk lag är det ett måste att känna sorg och att slita itu sina klädesplagg när man besöker Västra muren och ser den ödelagda tempelplatsen. Det finns en tradition som säger att när vatten börjar strila genom stenarna i muren är det ett tecken på att Messias ankomst är nära. (Källa; Wikipedia 20160229)

Kvinnor och män ber för sig. Man ber, och backar ut från muren i vördnad. Vi ser relativt många besökare vid muren, det är en aktiv plats. Vi ser också många militärer röra sig i området. De är tydligt närvarande i Jerusalem. Säkerhetsnivån är hög, såtillvida att militären är mycket närvarande med en tung vapenarsenal. 


Länkar; 


Inga kommentarer: