onsdag 24 februari 2016

Så - låt oss göra ett aktivt val...

DN 24 februari 2016
Insändare/debatt i Dn 24 februari 2016
Kemikalier
Skandal att så giftiga medel fortfarande säljs

Ragnvald Nilsson, Bureå, har skrivit i DN om kemikalier. Frågan om kemikalier är viktig, och nästan oändligt sorglig. När Claes Ohlson har Waterguard i sina hyllor, där det framgår på förpackningen att det är mycket giftigt och orsakar långtidseffekter på vattenmiljön, och Rusta på samma sätt har Klorin, ser vi tydligt att butikerna inte tar sitt ansvar för en bättre miljö. Claes Ohlson och Rusta är bara exempel på handelns ageranden och säkert inte så värst mycket värre än andra - handeln tar som regel inte sitt ansvar. Klorin går att hitta på fler ställen och säkert Waterguard också. Ragnvald tydliggör, indirekt, att handeln tar hem de varor konsumenterna köper. Handelns roll är att förmedla varor, att sälja. Om ingen köper dem kommer de att fasas ut.

Konsumenterna köper medel som är enkla och effektiva, utan egentlig tanke på vad just de (eller det) skapar för följdeffekter. När jag säger så målar jag också upp en bild av att de/vi inte är ansvarstagande, och jag tänker nog att vi (de flesta) är just det, inte ansvarstagande. Valen, innehållsförteckningarna, är för svåra där och då. De innehåller obegripliga ord som kräver kunskap och texten är så liten att vi måste bära förstoringsglas med oss. Det leder till att de - alltså vi konsumenter - inte höjer blicken tillräckligt ofta för att se, eller bry oss om, våra egna fotspår eller konsekvenserna av våra val. Jag tänker att vi, du och jag och gemene man, måste bry oss mycket mer, vi måste göra ett medvetet val i varje vara vi köper. Det är en krävande syssla, men oändligt viktig. Konsumentmedvetenheten och konsumentmakten måste helt enkelt tugga igång för miljön skall kunna läka. Lagstiftningen är alltför ofta påverkad av vinstdrivande marknadskrafter, lobbyverksamhet är lönande, varför ansvaret till slut ligger hos konsumenterna. Vi måste genom ord och handling berätta för myndigheter och för företagen att vi inte vill ha dessa varor. Vi måste sluta använda dem och vi måste göra alternativen lätta - som i lätta att känna till och hitta för att kunna använda. Det du och jag gör påverkar naturen, det påverkar världen här och nu och för våra efterkommande.

Kommersen - pengarna - gör före det mesta i vår värld. Jag finner detta oändligt sorgligt. Jag vill så gärna att mina barnbarn och deras barnbarn - och alla de människor som lever på jorden nu och i framtiden - skall få ha en ren värld, med rent vatten, ren luft och tillgängliga naturmiljöer där djur, växter och miljön för övrigt lever i ett naturligt samspel. För att det skall vara möjligt måste vi ändra våra levnadssätt - du och jag måste ändra oss, ja, företagarna och lagstiftningen också, men du och jag är viktiga delar i detta. Så, inget mer Klorin. Inget mer Waterguard. Inga fler ogenomtänkta köp, helt enkelt. Det är intressant att ändra sin riktning, svårt, men också väldigt intressant.

Kemikalierna, plasten, besprutningen av maten, utsläppen i naturen, mm, är ett fasansfullt otyg. Det måste ta slut. Jag vill inte medverka till den fortsatta förstörelsen och arbetar aktivt med mig själv för att ändra detta. Förhoppningsvis får jag med mig några på färden, några fler som tar ansvar och höjer blicken.

Tack, Ragnvald Nilsson, för att du skrev om detta. Det är vi, du och alla vi andra, som har detta på vårt samvete. Det är också vi som kan arbeta för att det får ett slut. Vår konsumentmakt är verkligen viktig här.

Så.
Låt oss läsa innehållsförteckningarna noga och välja bort all smörja som sänker vår miljö.

A..
Länkar;
Jordens vänner. Naturskyddsföreningen. Klorin. Konsumentmakt.Inga kommentarer: