måndag 1 februari 2016

Schyst resande; tack, för allt ni gör...

Tack, Schyst resandes anställda, ambassadörsansvariga och ambassadörer, för schysta utbildnings- och inspirationsdagar. Tack, för val av lokal, för att den lotsar och visar mig nya spännande platser i vår vackra huvudstad. Tack, för att ni serverar vegetarisk mat på våra träffar. Tack, för fantastiska möten med inspirerande människor. Tack, för många goda föreläsningar och viktig kunskap.

Tack, för fina dagar.

Tack, för allt ni gör. 

A..
Inga kommentarer: