onsdag 17 februari 2016

Hur stor är sannolikheten att du vill rekommendera kursen till någon annan?

På utvärderingen efter en kassörskurs hållen av mig (via Studiefrämjandet Stockholm) i september 2015 utföll svaret på frågan om hur stor sannolikheten är att du vill rekommendera kursen till någon annan - enligt följande;

Ja, det är verkligen glädjande att se att/när kursdeltagarna uppskattar mina kurser.

Anette Grinde

Inga kommentarer: