fredag 26 februari 2016

42195 på helig mark

42195 på helig mark - läser jag i artikeln i Ordfront nr 2/2013. Ja, jag ligger lite efter i läsningen, men tidningen har artiklar som jag behöver begrunda. 2013 - jag undrar, utan att ha försökt leta, om loppet fortsatte även efter 2013? Om någon tog vid. Jag läser att Laerke Hein och Signe Fischer Smidt står bakom organisationen Here and Away, som arrangerar loppet. Here and Away försöker kombinera välgörenhet med kunskap och upplevelser. Loppet var tänkt att vara ett professionellt internationellt idrottsevenemang och de hade kontakt med Olympiska kommittén för att få hjälp med en rutt som uppfyller standarden. De vill slå ett slag på "Right to freedom of movement - friheten att röra sig, som är en paragraf i FN.s deklaration av de mänskliga rättigheterna. - Mer politiska än så blir det inte, säger de i artikeln.

23 april 2013 - http://righttomovement.com - skall jag titta mer på. Jag är nyfiken på hur loppet gick och om det kommer att gå igen. Där vill jag ju gärna springa, om/när det är möjligt.

A..

Länkar; 
Ordfront nr 2/2013
RightToMovement.Com
Marathon-lopp i regionen

Inga kommentarer: