torsdag 4 februari 2016

Livet utan vatten; vad händer när glaset är tomt?

Rajendra Singh - Rajastahn, Indien. (Foto; A Grinde)
Seminarium 3/2 2016
Life without water; what happens when the glass is empty?

Europeiska kommissionen, Stockholms universitet, SIWI (Stockholm International Water Institutet) och UNDP (United Nations Development Programme) samlar kompetent vattenkunskap till ett seminarium i vattenfrågorna. Seminariet filmas och sänds också digitalt. Det är spännande med tekniken och tillgängliga seminarier när de också numera ofta sänds digitalt vilket gör informationen mer tillgänglig för dem som inte kan vara på plats i seminariet. Det är fint också ur miljömässiga perspektiv.

Karl Mathiesen, journalist från Tasmanien, Australien, leder samtalet. Han är lågmäld, saknar nyanser i tonen. Lyssnar. Jag har lite svårt att höra honom, i hans lågmäldhet.

Fernando Jaramillo, Sthlms universitet, Torgny Holmgren, VD Siwi, Ana Green, Sida och Rajendra Singh, Rajasthan, Indien samtalar om vatten. Rajendra Singh fick ett viktigt vattenpris 2015, vilket han uppger var positivt. Det gjorde att de indiska myndigheterna lyssnade bättre på vad han hade att säga. Fernando Jaramillo talade om vattenkonsumtion, hur mycket konsumerar vi egentligen och hur påverkar det vattnets kretslopp? Hur stor del konsumeras slutligt, alltså utan att återskapas i ett tänkt kretslopp.

Samtalet går mellan dessa vattenkunniga individer, de lyfter olika typer av frågor som är viktiga och värdefulla, och jag tänker att det är märkligt att vi så lite talar om vattnet här i Sverige. Ja, eller nej, det kanske vi ändå inte gör, men talar vi - eller tänker på - hur otroligt väl förspänt vi har det med vårt vatten och inser vi hur viktigt vattnet är, och hur olika fördelat eller tillgängligt det är över jorden? Oavsett vilket, så är frågan livsavgörande. Det är glädjande att se och höra om den viktiga forskning som pågår kring detta.

Panelen talar om att vattnet är en global fråga och att det finns väldigt många dimensioner på vattenfrågan. Den påverkar t ex liv, fattigdom och möjlighet att bo just där, oavsett vilken plats vi talar om. Panelen talar också om kopplingar mellan olika frågor, t ex hur vatten spelar roll för maten och mängden vatten som behövs för detta. Vi hör och förstår hur viktig forskningen är, att den ur något perspektiv ännu är i sin linda och att vi hela tiden lär oss mer. De påpekar också hur otroligt viktig den lokala förankringen, det lokala ägarskapet, är för att vattenfrågan skall lösas på bra sätt. Rajendra Singh påpekar just det lokala ägarskapet som något väldigt viktigt, utan detta kan frågor knappast lösas alls. Det gäller ju naturligtvis även andra frågor, än bara vatten.

Vattnet är grundförutsättningen för liv, vi kan inte vara utan vattnet. Vi måste vårda och dela det som finns, får inte förstöra det, vare sig för oss själva eller för andra. Vi vet en hel del, men vi vet ändå inte allt. Vi behöver forska mer, lära oss mer om helheten och ur hela kretsloppet ser ut och påverkas av temperaturhöjningar och miljöförändringar som vi, genom vårt levnadssätt, har skapat på jorden.

Vatten, detta självklara vatten.

- Ja, det är en mycket viktig och intressant fråga. Om detta skall jag lyssna mer.
- För vad händer när glaset är tomt?

A..

Mer om vatten i denna blogg.

om vatten
Sthlms universitet, 3 februari 2016

Inga kommentarer: