torsdag 4 februari 2016

Om jag gick i dina skor - hur vore mitt liv då?Om jag gick i dina skor - hur vore mitt liv då?

Ja, hur skulle mitt liv, 
mina barns liv, mina syskons liv, ditt liv 
se ut om vi vore födda någon annanstans?

Hur hade vi velat bli mottagna 
om vi då blev tvungna att fly?

A..

Inga kommentarer: