onsdag 21 augusti 2013

Valberedningen - det viktigaste av allt...

Det fantastiska styrelsearbetet går mig på nerverna, säger hon, med indignation i rösten. Varför gör inte valberedningen sitt jobb? Varför har vi dessa människor i styrelsen? Jag är tveksam till att sitta kvar i denna styrelse om det inte går att vaska fram bra personer som förstår sin roll och om inte ordföranden låter oss verka i en demokratisk ordning. Vi får ju inte någon vettig information innan mötet, så att vi kan ta ställning i frågorna. Det blir bara ett märkligt lotteri. Min roll blir bara märklig.

Ja, så kan det vara, tänker jag, när jag hör henne berätta om den styrelse hon verkar i. Jag har mött det i olika former och det kan bero på olika saker. Det är lika, men ändå väldigt olika, eftersom det är helt olika människor, olika förutsättningar och olika spelregler. Trots att det egentligen borde vara detsamma. Styrelsen arbetar för föreningens bästa, gemensamt och i nyttjande av var och ens bästa egenskaper. I en demokratisk form där alla kommer till tals. Valberedningen ser till att rätt kompetens finns i styrelsen. Svårare än så är det inte. I teorin.

I praktiken består styrelsen av människor, som strävar efter olika saker. Som orkar olika. Som vill olika. Som vågar eller inte vågar. Och som lägger mängder av tid eller knappt någon alls. Det finns människor som sitter i styrelsen för att de finner det vara fruktansvärt roligt, det finns människor som tror att de kan bidra och det finns människor som tror att det är bra för deras cv. Ja, det finns fler skäl än så. Människor, de där fantastiska varelserna som är underbart roligt att arbeta med, umgås med, osv - men de är också oerhört besvärliga och påfrestande när vi inte hittar ihop tillsammans i samma riktning. När vi skall arbeta mot samma mål. Då blir teorin och praktiken helt olika. Vilket ibland blir till skada för organisationen.

Tonen, vänner, är viktig. Glädjen att arbeta tillsammans, är viktig. Insikten om att alla i styrelsen har viktiga roller, är viktig. De demokratiska formerna är oerhört viktiga. Möjligheten att kunna vara väl förberedd till styrelsemötet är också viktig. Liksom känslan att alla får tala och lyssnas på. Med mera. Det finns oerhört många viktiga demokratifrågor i en styrelse. Envåldshärskeri, manipulation eller att bygga strategier vid sidan om hör inte hemma där.

Sitter du i en styrelse där du kommer till din rätt? Om ja, hur gör du? Om nej, varför inte?

Har din förenings valberedning gjort jobbet rätt? Törs den föreslå att en ledamot eller ordförande avgår (avsätts) när den inte fungerar som den bör? Speglar styrelsen många olika kunskapsområden? Talar ni väl med varandra?

Hur fungerar det i din förening? Har du, som ledamot eller valberedare, full koll?

Om inte, när och hur tänker du skaffa dig den kollen? Du vet väl att det är ditt ansvar att arbeta för föreningens bästa? Gör du det?

Anette GrindeLänkar på tema valberedning och styrelsearbete.
 Mer länkar & sånt;  Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Knuff bloggar. http://www.foretagshuset.net/  Adlibris. Bokus.

Inga kommentarer: