lördag 13 juli 2013

Ingen fred utan kvinnor ...

I Sydsvenskan skriver Drude Dahlerup, Birgitta Holst Alani och Maj Britt Theorin om aktuella frågor. Temat för dagen är Ingen fred utan kvinnor.

De talar om Egypten och Tunisien. Och konstaterar att kvinnorna inte är där de skall vara. Att de inte kan väljas in. De talar om grusade förhoppningar, men att där ändå finns hopp. De talar om mod.

Ja. Eller nej. Det blir ingen fred när kvinnorna inte är med. Det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter och det handlar också om att ta del av allas - män och kvinnors - kompetens för att hitta rätt väg genom svårigheterna. Svårigheterna att nå fred, när allas frågeställningar inte är med, är uppenbara. Tänk, att det självklarar fortfarande är en så svår fråga.

Till varje ny post som handlar om fred och säkerhet måste det finnas flera förslag på kandidater - lika många män som kvinnor. I varje förhandling måste varje part vara representerad av lika många kvinnor som män. I varje beslutande och ledande organ måste det finnas lika många kvinnor som män. Alltid, och utan undantag. Hur trovärdigt blir det annars? Och hur hållbart blir det?

Bortsett från detta fanns barnen på plats i FN igår. Malala Yousafzai talade för alla, inte bara för sig själv. Rättigheten till utbildning är grundläggande och självklar. Tänk, att det är en fråga man måste strida om. Något så helt självklart, men ändå så omöjligt för många.

Nog lever vi i en förunderlig värld.

A..

 

Inga kommentarer: