söndag 7 juli 2013

Kvinnor saknas ...

OmVärlden (nr 4-2013). Jag läser om mitt Indien. Det land jag tycker väldigt mycket om, men också frustreras över. Det är ett land där orättvisorna mot kvinnorna flödar. Och därmed också mot barnen, männen och familjerna.

Där orättvisorna mot kvinnornas finns, finns också orättvisan mot samhället i stort. Orättvisan mot kvinnorna gör att samhället inte kan utvecklas, frodas och grönska som det annars skulle kunna. Som det skulle kunna, om allas väl och kunskap kom till sin rätt. Om alla fick bidra, ta del och lägga till utifrån den kunskap de bär.

I artikeln i OmVärlden talas om att kvinnor saknas. Det talas om aborter av flickfoster, hemgifter som ruinerar familjer som har döttrar och om kvinnorna som tvingas gifta sig med flera bröder eftersom det saknas kvinnor i samhället. Det talas om en hög mödradödlighet p g a osäkra aborter. 2011 gick det 914 födda flickor på 1000 födda pojkar. Artikeln, uppmärksamheten kring problematiken, är viktig.

Sista ordet, i Omvärlden nr 4-2013, går till Shailaja Chandra. Hon talar om att våldtäkterna i Indien kan bli en brytpunkt. Att händelserna skapade en enorm uppmärksamhet och folkstorm emot våldet och orättvisorna mot kvinnorna.

Låt oss hoppas att folkstormen inte lägger sig, utan att fokus hålls kvar för kvinnors rättigheter. Den omfattande diskriminineringen som finns i Indien (och på många andra platser i världen) måste få ett slut. Okunskapen i rättsväsendet, särbehandlingen av söner i jmf med döttrar, hemgifterna, skillnaden mellan män och kvinnors rättigheter i ägande och attityderna gentemot kvinnan i samhället är några av de frågor som måste förändras. Det är inte gjort i en handvändning, men det måste ske. Det måste ta fart och ligga kvar högt på dagordningen.

Från vår senaste resa minns jag kvinnorna, vars ansikten var förstörda. Vi såg det flera gånger under vår färd längs den östra indiska kusten. Vi såg skadorna och hur illa de läkt. Vi fasade i tanken kring  hur ont det måste har gjort och vilken pina dessa kvinnor måste har utsatts för innan, under och efter dessa händelser. Varför måste det ske? Varför har vi inte kommit längre i arbetet för trygghet världen runt?

Kvinnors väl är en viktig fråga. Inte bara för kvinnan. Utan för samhället i stort.

Av rättvisa mår vi alla väl.

Anette


Länkar & sånt;  
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar.  Knuff om Omvärlden -  Bloggare om  aborter - IndienUN Women (månar om kvinnors väl) ... 

Inga kommentarer: