fredag 7 juni 2019

Kassaräkning 1972 - 1973 (St Eriks Gille)


Kassaboken fortsätter med sina noggranna anteckningar över åren 1972-1973. Varje uppslag omsluter två år, är upprättat av Edvin Jansson och granskat av Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Åren går sakta framåt, men samma människor är engagerade utifrån den kunskap och engagemang som just de har.

Ingående medel till 1972 uppgick till ca 1561 kr. Intäkter under året har bestått av medlemsavgifter 180 kr och ränta från banken drygt 58 kr. Använda medel under året har bestått av annonser hos Norrtelje tidning med 45 kr samt porton med 15 kr. Utgående kassabehållning, att föras vidare till 1973, uppgår till ca 1740 kr.

Ingående medel till 1973 uppgick till ca 1740 kr, inkomna medlemsavgifter under 1973 för 41 medlemmar till 205 kr samt ränteintäkter 64 kr. Medel har använts för annonser i Norrtelje tidning 25 kr, porton 100 kr, kaffe vid möte i maj 40 kr samt övriga porton, giroavgifter och kuvert med drygt 17 kr. Föreningen överför till 1974; 1827:83

Strikt. Enkelt. Ordentligt.

Jag läser boken med glädje.

Anette Grinde


 
 
-------------------------------------------------------


Länkar om bygd & kultur; 
Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - 1970-tal - i denna blogg!
Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - 1960-tal - i denna blogg!

  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).Inga kommentarer: