torsdag 16 maj 2019

Kassaräkning 1966 - 1967 (St Eriks Gille)
1966.

Med bankbehållning in från 1965 om 428 kr, årsavgifter uppgående till 135 kr och ränta från Sparbanken med 18 kr slutar plussidan i räkningen på 585 kr för året 1966. På minussidan redovisas bara porton uppgående till 8 kr, varför saldo till 1967 överförs med 573,98. Som vanligt är redovisningen undertecknad av Edvin Jansson och granskad av Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

1967.

In-sidan består här av den ingående kassabehållningen om 574 kr, en gåva från kyrkoherde K-A Grandin med 500 kr, årets årsavgifter (medlemsavgifter) om 215 kr och ränta från banken 30 kr. Summa på plussidan uppgår därmed till 1319:11. Ut-sidan består av annonsering 108 kr, hyra för bankfack 52 kr, porto 9 kr - varefter resterande behållning 1149:71 förs vidare till 1968.

Anette Grinde

Labacken - foto; Anette Grinde - 19 april 2019Länkar om bygd & kultur; 

Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!
  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).
Labacken - Foto Anette Grinde, den 19 april 2019
Inga kommentarer: