torsdag 16 maj 2019

Kassaräkning 1968 - 1969 (St Eriks Gille)
1968.

Kassabehållning från 1967                        1149:71
Medlemsavgifter 1968 enligt längd             205 kr
Ränta bank                                                     51:22   
Summa kronor                                           1405:93

Dr Rune Norberg, talare                                50 kr
Fyrverkerier                                                   40 kr
Norrtelje Tidning, annons                              21 kr
Porton 22 st á 1.45                                           9:90
Kassabehållning till 1969                          1245:03
Summa kronor                                           1405:93

Ja, undertecknat av Edvin Jansson och granskat av Sigfrid Andersson och Tore Andersson.

1969.

Med den ingående kassabehållningen från 1968 (1245 kr), medlemsavgifterna för 1969 (200 kr) och ränta från banken (64:63) uppgick plussidans total för 1969 till 1509:66. Detta har använts till annonser för 1968 med 36 kr + 10 kr samt annonser för 1969 med 22 kr + 18 kr. Kaffe i Sockenstugan drog iväg till 85:50. Ett (okänt) utbetalningskort kostade 10 kr och porton/diverse uppgick till 12 kr. Kvar att föra över till kommande år blev 1315:81.

Handlingen är, liksom tidigare år, undertecknade av Edvin Jansson (kassör) samt Sigfrid Andersson och Tore Andersson (revisorer).

Kassabehållningen ökar sakta, sakta - men de spar, minsann, herrarna i föreningen i St Eriks Gille i Roslagsbro.

Anette Grinde

Inga kommentarer: