onsdag 12 juni 2019

Ska Pythagoras stänga? Men, nej ...

Pythagoras industrimuseum har under många år varit en mycket positiv plats för många. Det är ett internationellt och nationellt känt museum som haft en mycket stort antal besökare. Vi har sett och hört röster om den fantastiska plats, som har utvecklats stort under årens lopp. Vi har guidats, där har funnit aktiviteter och många - barn och vuxna - har fått ny kunskap om den värld och historia som platsen vill berätta om. Hur har gamla industrier sett ut? Hur arbetade man förr? Vad gjorde man här? Ja, man har visat en unik period i industrialismens utveckling och vi har haft en viktigt knutpunkt i Norrtälje. Det är något unikt och viktigt.

Det har tagit tid att bygga upp detta, kunskapen har byggts upp allteftersom människor har arbetat i organisationen. Fler vet, både i personalstyrkan och i besökargrupperna. Kunskap behöver underhållas. Det går inte att lägga ner för att senare, i en annan politisk situation, bygga upp igen. Då förlorar man inte bara just den personal, just den unika personen med den personens sysslor och kunskap, utan också väldigt mycket kompetens som finns just här och just där.

Margareta Blekastad säger i en krönika i NT; "Pythagoras är en av Norrtäljes juveler. Något att vara stolt över. Det är inte bara trist att museet har varit stängt under våren. Det är rent ut sagt pinsamt."

Ja, jag är benägen att hålla med. Jag - och säkert många med mig - undrar hur politikerna och kommunens pengafördelare kunnat landa så illa i sina beslut. Hur tänkte man?

Hur tänker kommunens politiker här? Ser man om, att och hur den samordnande tanken med Norrtälje museer skapar negativt istället för positivt? Ser man vad besluten leder till för Pythagoras? Har man gjort en konsekvensanalys? Hur ser den ut och hur har man reagerat på den?

Jag ser att facebookgruppen Minns ditt Norrtälje riskerar att stängas - som en protest mot situationen hos Pythagoras. Micke Grann, som startat gruppen och är ansvarig för densamma, ger uttryck för en stor frustration och gruppens medlemmar gör detsamma.  Den ene för att han är drivande och de andra för att de är deltagare som haft mycket stor glädje av gruppen. Den har skapat mycket kunskap och glädje. Det vore en mycket stor sorg om den lades ner. Facebook-gruppen har inget samband med Pythagoras, mer än att Micke Grann och hans familj har det. Nedläggningen blir en protest som slår fel, men även sådant är förståeligt när människor drabbas av sorg över en situation man inte på något sätt kan rå över.

Jag ber, hoppas och ber, att de styrande politikerna och tjänstemännen i vår kommun tänker om och gör det möjligt för Pythagoras att fortsätta att driva den viktiga och oerhört positiva verksamhet som sätter ett viktigt museum i Norrtälje på kartan. Låt oss utveckla och vårda stadens finaste verksamheter, inte förstöra dem. Tänk om, jag ber er, tänk om.

Jag hoppas detsamma om facebookgruppen Minns ditt Norrtäljes fortsatta varande; att Micke Grann har ork och glädje kvar inom sig att fortsätta att driva, berätta och också låta andra inspirera med bilder och kunskap om vår bygd.

Vår historia är viktig. Att lära, se och ta del av den på dessa sätt är ovärderligt; att låta Pythagoras gå om intet vore alldeles förskräckligt. Till detta måste det gå att ordna tillräckliga resurser. Det bara måste.

Samma gäller förstås Minns ditt Norrtälje även om det där är en fråga om ork och glädje hos en enskild person. En person som gör och gjort skillnad i många år. Med hopp om styrka hos familjen Grann.

A..Artiklar i Norrtelje tidning på sistone - om Pythagoras.

NT juni 2019
NT juni 2019 - Blekastad - krönika.
NT maj 2019.
NT februari 2019.
NT januari 2019.
NT juli 2018.
NT december 2017.

Wikipedia om Pythagoras industrimuseum; Museet ägs av Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras och drivs av stiftelsen med hjälp av stödföreningen Pythagoras Vänner.

- Vilka sitter i stiftelsens och stödföreningens styrelser? Vem är tänkt huvudman för stiftelsen? Är det kommunen? Vilka utser styrelsemedlemmarna och vilka uppgifter har dessa? Finns det ekonomiroll? Ansökningsroll hos andra än kommunen? Är det bara kommunen som är finansiär? Ägs huset/fastigheten av kommunen eller stiftelsen - inte bara verksamheten?

(Stiftelser har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.)
Inga kommentarer: