söndag 2 juli 2017

Vad är civilkurage för dig? Är det viktigt?


Jag läser i Fredsnytt nr 1/2017, Kristna Freds medlemstidning. Det talas civilkurage - om att stå upp när det blåser. I artikeln om Katharina Stark, en av Kristna Fredsrörelsens ickevåldstränare, talas om olika sätt och skäl att vara ickevåldsaktiv och att göra skillnad genom civilkurage. Det finns många sätt, små som stora. Det fina med ickevåld är att var och en kan göra sitt. Man kan ställa sig bredvid den som är utsatt, visa sitt stöd. Man kan uppmärksamma bristerna. Man kan bryta riktningen för den som utsätter, fråga om vägen eller tiden. Man kan vara flera som uppmärksammar och ser, runda och omringa, ta bort från situationen och att bryta hatet genom att se människan, få den att göra annat.

Ja, det är förstås inte lätt att göra rätt i en het situation, men tänk ofta på ickevåld, tala ofta om ickevåld och tala ofta om olika sätt att agera på när/om en situation uppstår. Sprid orden, igen och igen - civilkurage & ickevåld - för dig själv och andra - så kanske det landar rätt när situationen uppkommer. Lär oss att någonannanismen inte är en så smart företeelse.

Vad är civilkurage för dig? Är det viktigt? Varför är det viktigt?

För mig är det viktigt för att jag är en del av världen och därmed också har ansvar för den. Vi, som finns i världen, kan göra den bättre.

A..

Inga kommentarer: