fredag 29 maj 2015

Låt oss uppröras...

Det är när vi utmanar som det kan bli en förändring. Den kommer sig inte av sig själv.

Jag läste nyligen en artikel om någon som var aktiv opinionsbildare. Han var mycket tydlig med att inget görs sig av sig självt. Det är aktivister och opinionsbildare som driver frågorna. Det är samtalet, texterna, upprördheten och uppmärksamheten som är viktig.

Låt oss uppröras. Låt oss drivas av frågorna. Låt oss uppmärksamma och påtala. Och låt oss alltid göra det med konstruktiva ickevåldstankar.

A..


Inga kommentarer: