torsdag 14 maj 2015

Hur många medlemmar vill vi ha i föreningen?

Hur tänker vi kring medlemmar i föreningen? Tänker vi att de är aktiva personer som vill vara delaktiga i det som föreningen finns för eller tänker vi att de bara vill vara (ekonomiskt) stödjande personer genom sin medlemsavgift?

Att rekrytera och behålla medlemmar i en förening är en viktig uppgift, både ur ett kort och ur ett långt perspektiv. Vill vi växa eller vill vi vara en liten förening? Att göra medlemmar till aktiva medlemmar är också en mycket viktig uppgift. Att rekrytera, behålla och aktivera medlemmar är helt olika uppgifter, som kräver tanke om varför föreningen vill se dem som medlemmar och varför (och om) vi vill ha dem kvar som medlemmar.

Vill vi ha många medlemmar eller nöjer vi oss med en mindre krets?
Vilken typ av medlemmar vill vi ha?
Vill vi ha deras kunskap?
Vill vi ha deras engagemang?
Vill vi ha deras pengar?
Vill vi att de skall lägga sig i verksamheten, ge råd och ifrågasätta?
Vill vi att de skall vara tysta och bara betala?

Vill vi ha dem tillfälligt i föreningen eller vi vi se dem långsiktigt engagerade?

Föreningen behöver tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera hur vi förhåller oss till medlemmarna, om vi vill se ett större engagemang hos fler och i sådant fall hur vi tar hand om detta engagemang. Vi kan inte växa om allt ligger på en person. När också fler gör, så kan det bli så mycket mer och så mycket större. Hur vill vi ha det i just den här föreningen?

Vill vi växa?

Om vi vill växa måste vi lära oss att ta hand om våra medlemmar. Vi måste veta vad och hur de kan bidra och vi måste ha någon eller några tillsammans som har gemensamt ansvar för detta.

A..

Inga kommentarer: