onsdag 27 maj 2015

Vid världens horisont ser vi att kvinnor och män är lika mycket värda....

Jag läser Världshorisont nr 1/2015, alltså är svenska FN-förbundets medlemstidning.

Tidningen är fylld av berättelser om kvinnor och flickor, om att det är lång väl kvar till lika villkor för dessa i jämförelse med männen och pojkarna. Jag häpnar varje gång jag läser om dessa frågor och det kan jag ju göra ofta nuförtiden. De finns på agendan och är hela tiden alldeles förundrande, för det är ju en fullständig självklarhet att män och kvinnor, pojkar och flickor har helt lika värde, skall leva på lika villkor och har samma rättigheter och skyldigheter. Varför ser världen ännu ut som den gör? Varför kommer vi inte till rätta med fattigdomen, skolgången för flickorna, rent vatten och schyst sanitet till alla och frånvaro av övergrepp av flickor och kvinnor? Varför? Det är ju en fullständig självklarhet att vi har samma rätt till, för och med oss själva, vår kropp och alla faciliteter runt omkring.

Det är så märkligt att vi ännu inte är där.

A..  
Inga kommentarer: