onsdag 13 maj 2015

Ickevåld

Ett fång blomster är bättre än hårda ord. 
Att reagera mot våld är sunt. Hur vi gör det kan variera. När vi gör det med våld blir vi en del av våldet, våldet som föder ytterligare våld. Att istället visa att man vill använda ickevåld, genom t ex samtal och lyssnande, skapar nya möjligheter.

Ordet ickevåld är en positiv term och står för något mer än bara frånvaro av våld. Det står för ett aktivt förhållningssätt, där man förutom frånvaro av våld i stunden också fokuserar på ett samhälle generellt utan våld. Ickevåldet ligger som ständigt fokus i bakhuvudet, för att alltid fundera på hur det kan användas, utvecklas och inte gå tillbaka till den vanliga tanken att möta våld och aggression med samma mynt. Våldet är inte en framkomlig väg.

Förändring genom ickevåld har lyssnade och samtal som grund. Även när det ter sig nästan omöjligt är det ändå den vägen vi skall fortsätta att vandra. Våld föder våld, precis som omsorg föder fortsatt omsorg och kärlek. Det sätt vi bemöter varandra på påverkar oss, gör vi det med våld eller hårda ord påverkas vi på ett sätt och gör vi det med omsorg och kärlek påverkas vi på andra sätt. Vi skall leva i samhället och på jorden tillsammans, vi har alla lika stor rätt till vatten, mat, rättigheter och resurser, även om mycket idag är orättvist fördelat och många ställs utanför t ex på grund av krig, felfördelade maktförhållanden och strukturer. Dessa bör ständigt uppmärksammas för att ge världens kvinnor, män och barn deras rätt till en möjlighet att försörja sig och få mat på bordet, skolgång, rent vatten, schysta toaletter och säkerhet i vardagen.

En viktig del i möjligheten att nå säkerhet i vardagen och därmed också kunna arbeta för att kunna försörja sig är frånvaron av krig och våld. Så mycket enklare det vore att hämta vatten och att gå till marknaden för att sälja sina varor, om man inte samtidigt riskerade att bli våldtagen på vägen. Samhällen, där våldet spirar, slår sönder förutsättningarna för ett drägligt liv. Det är en del av strategin, den som omöjliggör för familjerna att leva sina liv i dräglighet. Våldet drabbar alltid de oskyldiga, de som bara vill leva sina liv tillsammans, gå i skola, utvecklas och utveckla - tillsammans.

Ickevåld, lyssnande och samtal, är förutsättningen. Omsorg om varandra är förutsättningen. Insikten om att vi alla har samma rättigheter (& skyldigheter) är också viktig. Och att alla är lika mycket värda. Jag har inte mer rätt än du - och du har inte mer rätt än jag. Det behöver hela tiden synas, även om både du och jag är oerhört viktiga. Du och jag, och omsorgen om varandra.

Ickevåld kräver en aktiv tanke och en aktiv handling. Ickevåldet är aktivt, inte passivt. Det kräver att vi ser varandra, förutsättningarna i samhället och att vi på något sätt åstadkommer en positivt riktad handling när vi ser övergrepp, felaktigheter och ting som kräver en annan riktning.

A..  
Inga kommentarer: