fredag 22 maj 2015

Medvetenhet & dåligt samvete & aktivt görande?

Någon har varit på en föreläsning om hållbart resande. Hen blir sur och tvär över förhållningssättet, där hen uppfattar att föreläsningen fokuserat på att ge hen dåligt samvete.

Hen ger uttryck för att föreläsarna skulle ha vänt sig till de stora etablerade reseföretagen, att det är de och deras resenärer som behöver bli upplysta. Inte hen, för att hen redan är upplyst.

Min undran blir; har vi inte alla en roll, även om vi redan vet? Har vi inte alla en roll att sprida själva budskapet och tala om det, om vi tycker att det är viktigt? Om hen vet och tycker att budskapet är viktigt är hen en viktig del i utvecklingen att lära sig, oss och alla andra vidare i detta - att se sin roll i helheten. Och vad är dåligt samvete, egentligen?

Vad är vår roll, din och min? Ja, kanske är det att visa vägen, genom sina ord, genom sin handling och genom sin glädje för att lämna en schyst värld efter sig när det är tid för hen att gå. Att visa sina barn hur man gör.

Så. Att hjälpa till att samtala om en hållbar(are) värld kan vara att uppmärksamma frågor som t ex rör kompostering, eko/krav, rättvisemärkt, schysta arbetsvillkorschyst resande eller att minska plasten. Det finns många fler förstås. Det står dig fritt att välja hur du bidrar till rättvisa, schysta villkor och mänskliga rättigheter.

Tycker du att det rör dig? Ja, det gör du såklart. Vad gör du för att skapa gott och framgång i detta? Låt mig höra alla dina fantastiska tips!

A..

Inga kommentarer: