måndag 29 april 2013

Fantastiskt!

Den 2 maj är det nybörjarkurs i cykling. Det är studiefrämjandet som arrangerar och arrangemanget tar sin plats i Hallonbergen. Ungdomar och vuxna som aldrig tidigare cyklat får här chansen att lära sig att cykla vid sju lektionstillfällen.

Jag tycker att det är fantastiskt att det finns vuxenkurser i cykling och hoppas att det finns i simning också. Det är fantastiska kunskapsområden som ger möjlighet till utflykter, glädje och rörelse.

Mer sånt!

Fantastiskt & glädjande, tycker jag att det är! Glad blir jag av sånt

A..

Inga kommentarer: