torsdag 12 januari 2023

Min mamma kan inte läsa och skriva. Gulistan Kavak.


En kund kommer in i butiken och beställer barnboken Min mamma kan inte läsa och skriva. Jag skaffar ett eget ex. Den triggar igång känslor i mig. Hur har vi det, egentligen? Hur kan vi ha det så? 

Det finns ca 780 000 människor i Sverige som inte kan läsa eller skriva, läser jag på baksidan av den här boken. Jag undrar vilka de är och varför vi inte hjälper dem. Analfabetism i Sverige känns verkligen inte rätt. Är det för att vi inte når dem? Varför ger vi dem inte alla förutsättningar för läsningens och skrivandets konst? 

Vad vet jag? Vad gör jag? Hur påverkar jag vårt samhälle i det här hänseendet? Vad görs?

Känner jag någon av dessa? Nej. Gör du? 

Möter jag någon av dessa? Nej, eller kan jag veta det? 

Hur kan det komma sig att vårt samhälle tycker att analfabetism är ok? Tycker vi det? 

Hur drabbar de vuxnas anafabetism barnen? 

Känns det ok att barn tolkar åt sina föräldrar, t ex på sjukhus, i skolan eller hos myndigheter? Om det inte känns ok, varför låter vi de ske

Vad görs? 

Hur pratar du med dig själv och dina barn om analfabetism i världen och i Sverige? Hur pratar du om människor som inte kan och förstår en text, ett språk? Hur pratar jag om det? 

Hur mycket fattigare blir livet när vi inte kan läsa och skriva? 

Wikipedia skriver: En internationell undersökning publicerad 2013 konstaterade att 13% av Sveriges befolkning, motsvarande 780 000 personer i åldern 16-65 år, saknar tillräckliga läs- och skrivkunskaper för att klara sig i samhället. 

Läs Min mamma kan inte läsa och skriva. Berätta gör mig hur du tänker kring barnet som har en förälder som inte kan läsa eller skriva. 


#minmammakaninteläsaochskriva 
#gulistankavak 
#lavaförlag 
#roslagensbokhandel #norrtälje #kulturtorget #platsendärsamtalförs 
 

Inga kommentarer: