fredag 20 januari 2023

Klimatboken; Michael Oppenheimer. Atmosfärforskare, professor i geovetenskap

 

Michael Oppenheimer. Atmosfärforskare, professor i geovetenskap och internationella frågor vid Princeton University. Medverkande i FNs klimatpanel

Oppenheimer berättar att världen visste för länge sedan, men inte ville - och inte heller nu vill - göra något åt saken. De såg inte, ser inte ens nu, att det är viktigt att göra något åt saken. Det är som att man helt blundar för utvecklingen, att vår planet kommer att bli obeboelig - för oss, för naturen och för djuren. 

Vad är det som gör världens ledarskikts - kanske mest politikens och näringslivets - svårighet att se att vi måste göra. Ja, näringslivets situation är personlig; makt, position och pengar spelar roll. Det föder mer intresse för just det makten, positionerna och pengarna - och gör det svårt att se alla konsekvenser. Vi vet nu konsekvenserna, ja, vi har vetat det länge. Vad gör man om näringslivet, kommersen, inte ser och förstår vad som behöver göras och politiken inte törs, för att det då blir obekvämt för folk i gemen och för näringslivet som måste tänka i nya banor? Ja, man måste, trots risken att inte bli omvald. 

Vad händer annars med kommande generationer, när jordklotet blir obeboeligt - helt enkelt en vidrig plats att vara på? 

När jag läser artikeln i Klimatboken, skriven av Oppenheimer, så förundras jag av att man länge har vetat, men ändå valt att inte agera. 

Oppenheimer skriver om trångsynthet, lögner, privata intressen som förpestar samtalet, med mera. Hur kan vi acceptera att de som inte vill medverka tillåts motverka? 

Näringslivet och politikerna har vetat, ja, alla ledarskikt har vetat. Vetenskapen har vetat. Och man - näringsliv och politik - har ändå valt att inte agera. 

Vilka är det som ska ställas till svars? Är det någon poäng att ställa någon till svars? Hur kommer vi framåt om vi inte ser bakåt? Nåväl, nu har vi inte tid med sådana frågor, vi har bara en skyldighet; att sätta fart och göra. 

A..


Inga kommentarer: