måndag 23 januari 2023

Klimatboken; Johan Rockström. Chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning och professor vid universitetet i Potsdam

 

Tröskelpunkter och återkopplingar

Jag läser artikeln om tröskelpunkter, sådana som får jordens system att ramla omkull. Jag ser tabeller om koldioxid, medeltemperatur, havsförsuring, avskogning och metanggaser. Med mera. Jag ser världsbefolkningen, förbrukning av konstgödsel, färskvattenförbrukning och transporter. Med mera.

Jag ser hur vi, människan, har drivit på för (det som kallas) vår utveckling, med föroreningar och förändringar av jordsystemet som följd. Jag ser hur vi har missbrukat naturen och de system som den har skapat självt. 

Jag hör kunniga människor, forskare och professorer med mångåring erfarenhet, berätta om tröstelpunkter, hur systemen påverkar varandra och vilka konsekvenser det ger för framtiden. För våra barn och barnbarn. Jag har ingen anledning att betvivla deras kunskap- 

Nej, det må vara att vi inte vet hela bilden. Ja, klimatförändringar har hänt förr på jorden. Det som händer nu har dock människan, vi, åstadkommit under en ganska kort tidsperiod. Vi har drivit på, sabbat systemet, och behöver dra i handbromsen för att inte tippa över på ett sätt som vi inte kan förutse hur det blir. 

De här motargumenten, de som säger att vi inte behöver, att de kanske inte händer nu, inte med mig, dig och våra barn, vad är det egentligen? Är det för att problemet - den konkreta tippningen, resultatet & förödelsen - ligger för långt bort i tid så att vi inte kan se den, trots att den samlade vetenskapen har konstaterat att vi måste ta krafttag nu? 

" Det är nu vi avgör om våra barn och deras barn ska få överta en planet vars tillstånd fortsätter att förändras på ett sådant sätt att den blir allt mindre beboelig."

Vem är du och jag att säga emot det? Vet vi - vanliga människor - mer än den samlade vetenskapen? 

Jag säger inte emot. Jag fattar problemet, backar gärna från alla tillväxtkrav och bidrar med kunskap och agerande efter min bästa förmåga. 

A...

Inga kommentarer: