söndag 3 april 2016

Svenska flaggan och dess alldeles egna dag....Man tror att Sveriges flagga blev uppfunnen i samband med legenden när Erik den Helige landsteg i Finland i samband med det första svenska korståget år 1157. På den blåa himlen såg Erik ett gult kors och han såg detta som ett tecken från Gud. Denna legend finns det dock inte så mycket belägg (bevis) för. Gult och blått har alltid varit vanliga i Sverige. Ca 400 år senare, på 1500-talet, finns det fler belägg om att fanan började se ut som den gör idag.

Sveriges flagga har fått sitt utseende från bland annat de blå och gula färgerna som fanns i Tre Kronor-vapnet och medeltida korsbaneren som användes i korstågen. Flaggan tror man började användas som en motståndsflagga till Danska Unionen och är inspirerad av Dannebrogen (danska flaggan). (Källa; Världens flaggor)

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni. Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform). Händelserna har samma datum: 6 juni. Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas av tradition på nationaldagen 6 juni.

Tidigare firades 6 juni enbart som "svenska flaggans dag" och det var först 1983 som dagen fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag. (Källa; Wikipedia)

A..
Årtal & länkar - med koppling till den 6 juni; 

  • 1523 Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 
  • 1523 Kalmarunionen; Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 6 juni 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1814, med betydande ändringar i formerna för denna år 1536. 
  • 1809 års regeringsform (gällde tom 1974)
  • 1938 Saltsjöbadsavtalet
  • 1983 Nationaldag
  • 1996 är nationaldagen en salutdag
  • 2005 är nationaldagen även en helgdag
Inga kommentarer: