måndag 27 juli 2015

Vad gör Emmaus Björkå?

Emmaus Björkå är en ideell förening som drivs av deras engagerade medlemmar. Föreningen tar politisk ställning, men är inte partipolitisk. Den har inte heller någon religiös anknytning, vilket jag trodde innan jag började läsa på en aning om denna organisation. Jag ser också att rörelsen har sin grund i kristendomen, vilket syns i en del av organisationerna som tillhör Emmaus, men inte i alla. Huvudbudskapet är dock en grundmurat engagemang för andra och för världens väl.

Alla som ställer sig bakom föreningens stadgar och deras vision kan bli medlemmar.

Det finns mängder av Emmausgrupper i Europa och i resten av världen. De tror på att man inte bara kan lindra nöd utan också undanröja dess orsaker. Det säger Emmaus Björkå att de tror också. Det gläder, i mitt hjärta.

I början av 60-talet kom Emmausrörelsen till Sverige och 1965 slog sig ett par grupper ihop, köpte den nedlagda glasbruksbyn Björkå i Småland och bildade Emmaus Björkå. Efter några år började man stödja befrielserörelser i tredje världen som kämpade mot det koloniala förtrycket och för ett annorlunda samhälle.

Under åttiotalet fortsatte Emmaus Björkå att växa, i Malmö, utanför Svalöv, Växjö, Göteborg och Halmstad fanns engagerade fästen. 1989 bildades Praktisk Solidaritet tillsammans med fyra andra solidaritetsorganisationer: Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna, Gävleborgs biståndsgrupp och Insamlingsgruppen Värmland. Ännu går stödet främst till före detta kolonialiserade länder, men diskussionerna pågår om vilka mottagare föreningarna ska välja och hur de bäst stöds. De allra flesta kolonier har blivit självständiga under årens lopp men fattigdom och ekonomiska klyftor fortsätter att öka.

Emmausrörelsen startade i Frankrike efter andra världskriget av prästen Abbé Pierre. Efter kriget var de kalla vintrarna en plåga för de många som saknade bostad. Abbé Pierre började att tillsammans med några hemlösa samla in kläder och lump. Huset som de använde kallade han för Emmaus, efter en plats i Bibeln, där några förtvivlade lärjungar fick se Jesus återuppstånden efter korsfästelsen. Abbé Pierres grundtanke var att man skulle hjälpa sig själv genom att hjälpa andra - två goda ting på ett bräde. Emmausrörelsen spred sig snabbt till fler platser i Frankrike och även till resten av världen. Emmaus International har nu ett stort antal medlemsgrupper i väldigt många länder. En del av dem har fortfarande den kristna tron som utgångspunkt, medan andra, som Emmaus Björkå, inte har någon uttalad eller praktisk anknytning till någon religion. Emmaus Björkå är en del av den internationella Emmausrörelsen vars valspråk är: ”Inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker

När jag läser om Emmaus känns praktisk solidaritet som en viktig fråga, att göra både för sig själv och för andra. Jag ser också deras omfattande second-hand-verksamhet med butiker runt om i landet. Det gör mitt hjärta väl att se att och hur vi återanvänder tingen. Dagens massförbrukning, slit & släng, tilltalar mig inte alls. Återanvändningen, genom mångfalden i second-hand-butiker, är ett mycket positivt drag. Det skapar också arbetstillfällen, ofta också för människor som behöver extra omsorg och/eller har svårt att hitta en arbetsplats.

Emmaus Björkå har 90-konto och står därför också under de regler som den ideella föreningen Svensk Insamlingskontroll stipulerar. Det innebär en annan öppenhet och kontroll än för föreningar som inte har 90-konto. Det inkluderar särskild redovisning, särskild revision och särskild tanke. Sådant är positivt även om Svenska Insamlingskontroll & deras regelsystem inte ger garantier för att pengarna används på rätt sätt. (Vilket jag dock tror att Emmaus Björkå gör - det finns inga signaler som går åt annat håll.)  

I 2014 års årsredovisning läser jag om den fina och viktiga verksamhet som Emmaus Björkå bedriver. Där finns solidaritet, t ex i förhållande till Palestina & Västsahara, flyktingar här hemma och omsorg om våra medmänniskor och vår miljö genom arbetstillfällen och återbruk av kläder och andra ting. Årsberättelsen är intressant läsning. Emmaus Björkås arbete tillför värme till mitt hjärta, samtidigt som det är tragiskt att det pågår så många märkliga konflikter, så många olagliga strider och så många begränsningar av människors rättigheter. Kraft behöver fångas för att få ett slut på alla dessa begränsningar i människors liv.

I årsredovisningen hittar jag också fina berättelser om människor på arbetsmarknaden, omfattande insamling av kläder och samarbeten i Sverige. Jag ser att föreningen har oerhört mycket mer verksamhet, ger oerhört mycket större bidrag och engagemang till vår sociala välfärd genom återbruk och arbetstillfällen, än vad jag tidigare känt till. Det är väldigt glädjande att läsa om.

Emmaus Björkå bedriver också opinionsarbete för de sakfrågor de driver och för den tanke som finns i deras verksamhetsidé. De engagerar politiker, nyttjar sina skyltfönster och lyckas ibland också få medieutrymme på annat sätt. De har också visats sig aktiva på t ex Bok- och biblioteksmässan i Göteborg som växer som en politisk arena mer och mer allteftersom.

Jag noterar också att Emmaus har, förutom ett stort antal anställda, ett stort antal ideella krafter som månar om föreningens viktiga projekt. Det gör att mer viktig verksamhet kan bedrivas. Styrelsen i föreningen, den som ansvarar för att föreningens omsättning på drygt 80 000 0000 kr och balansomslutning (föreningens samlade tillgångar) på dryga 32 000 000 kr används rätt, är oavlönad. De gör detta med sitt egna intresse och sin kunskap om verksamheten som grund.

Jag imponeras av Emmaus Björkås verksamhet. Ja, jag imponeras och gläds.

A..Källor
Emmaus Björkå
Emmaus Stockholm
Svalorna
Västsaharaaktionen
Årsredovisning 2014Inga kommentarer: