onsdag 3 december 2014

Hållbart resande!


Schyst resande har kurser och föreläsningar för dem som är intresserade av frågan. De lär, föder våra tankar, för att vi skall lära oss att fundera kring och ifrågasätta våra val. Det gör mig innerligt glad.

Deras fokus är att lära oss, dig och mig, att vi skall bete oss vettigt när vi reser. Och kanske också när vi lever i största allmänhet. De gör detta t ex genom utredningar/rapporter och kurser/föreläsningar.

Ja, det gör mig glad att de har beviljats bidrag för lärdom och kunskap här hemma. Vi är en del av den stora världen, vi reser, besöker andra länder och beter oss ibland en aning obetänksamt. All bättring, all förändring, alla möjligheter börjas hos den lilla människan. Hos mig och hos dig alltså. Vi kan välja att bidra till fortsatt förstörelse eller vi kan vandra på alternativa spår.

Jag tänker bättra mig, vika av mer och tydligare från följa-John-spåret och istället gå på hållbarhetsspåret. Det innebär att utmana och utmanas. Det är ju helt klart att du - eller jag - måste utmana och utmanas för att vi skall kunna förändra.

Det är tid för det nu.

A.. 

Schyst resande är ett nätverk, där de ingående aktörerna är Unionen, Fair Trade Center, Hotell- och Restaurangfacket (HRF), Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och IOGT-NTO. Schyst resande finansieras av SIDA-medel, genom LO-TCOs biståndsnämnd. 

Inga kommentarer: