torsdag 27 november 2014

Hållbart resande - är det verkligen mitt ansvar?


Jag lyssnar till orden och tänker att det är förskräckligt. Jag tänker att det är förskräckligt att vi, eller några av oss, tänker att det är någon annans ansvar. Att det FN.s, regeringens eller branschens - men inte mitt, för att jag är för liten, för ensam. Och att jag därmed inte riktigt behöver tänka eller anstränga mig själv. Så kan det inte vara. Så får det inte vara.

Jag är på en föreläsning där vi talar om schyst resande, om hållbarhet och om ansvarsfrågor kopplat till detta.

Jag tänker att vi måste få människorna att se att det är vårt eget ansvar att göra jorden till en bra plats att vara på, ditt och mitt, var och ens. Nånannanismen kan inte råda. Vi måste protestera när sakernas beskaffenhet är fel, när människor, miljö eller samhälle behandlas illa eller diskrimineras. I var och ens ansvar ligger också att det är FNs eller andra internationella organisationers ansvar, att det är alla regeringarnas ansvar och att det är resebranschens ansvar - men att allt utgår alltid ifrån vad var och en gör. Det är vårt gemensamma ansvar, var och ens, att se till att våra barn och barnbarn har en ren jord att leva på, resa runt och njuta av i all sin grönska och renhet. Det är vårt ansvar, ditt och mitt, oavsett vilken roll vi befinner oss i. Vi måste ta det ansvaret. När vi inte gör det, bidrar vi till att förstöra för våra efterlevande.

Hållbara aspekter i resandet (eller våra generella levnadssätt) är t ex sociala, miljömässiga och ekonomiska. Vi behöver se hur dessa samverkar och påverkar människorna och miljön, både lokalt och för vår jord generellt. Om jag reser till ett fjärran land eller om jag lever hemma; hur påverkar detta miljön och hur påverkar detta livet för dem som bor på den plats jag väljer? Och hur påverkar det vår jord?

Ja, det är FN.s och andra internationella organisationers ansvar. Ja, det är regeringarnas ansvar. Ja, det är branschens ansvar. Men, till dess de tar sitt ansvar för människornas och miljöns väl är det mitt ansvar att se till att leva så hänsynsfullt som det bara går. Jag vill att mina barn, mina och hela min generations barn och barnbarn och deras framtida barn och barnbarn i all oändlighet skall kunna leva i en ren värld, där t ex rent vatten, ren natur och frisk och andningsbar luft ingår som viktiga parametrar. Det jag gör påverkar dem, begränsar dem eller skapar nya förutsättningar för dem.

Ansvaret är ditt och mitt, var och ens. Jag kan inte övervältra mitt ansvar, även om ansvaret också är andras. Det du gör och det jag gör skapar skillnad för andra. Det vi väljer att se påverkar framtiden miljön, lokalbefolkningen och för de alla människor som kommer efter oss.

Hur vi reser och hur vi förhåller oss till det och dem vi möter spelar roll. Om du reser till ett All-inclusive-hotell, så ser du antagligen (medvetet eller omedvetet) aktivt till att dina semesterpengar hamnar i ett fåtal personers fickor, inte i lokalbefolkningens. Du gör det bekvämt för dig själv, men du tillför väldigt lite till lokalbefolkningens väl. Om du flyger igen och igen, flera gånger per år, så bidrar du till att flygets allvarsamma miljöproblematiska utsläpp fortsätter att växa. Om du, på hotellet, inte begrundar och ifrågasätter de anställdas arbetsvillkor, löner, mm, så bidrar du till att deras förhållanden fortsätter att ligga under levnadslönenivå eller med arbetstider, mm, som inte är drägliga.

Det sägs att det är den egna bekvämligheten, vinsten och den egna plånboken, som driver vårt - och företagens - handlande. Vi behöver lära oss att se bortom detta, se att det är vårt ansvar att vår värld är ren och att alla har rätt till en ren värld. Det är mitt ansvar - och ditt, inte som ett kollektivt ansvar, utan som ett individuellt ansvar.

Om jag, du, vi inte gör - så blir det ju aldrig bättre. Det duger inte att säga att någon annan skall göra om jag inte gör mitt yttersta själv. Det måste jag. Och du. Och FN. Och regeringarna. Och branschen.

Men.
- Innebär detta att jag inte har rätt att flyga till en solig kust och lapa sol & bada i salta hav eller i en skön pool i en vecka när det är just det jag vill ha?
- Ja, vad tycker du själv? Hur påverkar det miljön, människorna och vår planet? Vill du vara delaktig i att det påverkar miljön, människorna och vår planet just så? Och vad kan du (aktivt) göra åt det, när du hittar saker du faktiskt inte är riktigt bekväm med?

A..Nätverket Schyst resande är ett projekt som drivs av Unionen, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans unga, Fair Trade Center, IOGT-NTO-rörelsen och Hotell- och Restaurangfacket. Jag tänker att det är ett viktigt nätverk, ett sådant som kan utmana oss att tänka nytt. Att utmaningen i sig kan skapa förändring.

Inga kommentarer: