söndag 16 november 2014

Dags för årets boksläpp!

Öländsk Bygd 2014 - årsgång 65
utkommer i månadsskiftet nov/dec 2014
Dags för årets boksläpp står det i inbjudan som bara verkar gå till den innersta kretsen, alltså skribenter och de för övrigt närmast involverade. Det är då troligen så att jag är med i årets upplaga av Öländsk Bygd, som är den 65e i ordningen.

Det är rätt imponerande, vill jag lova, att i så många år prestera ideell kraft som skriver, redigerar och sammanställer en så omfattande skrift som rör hembygden. Heder åt folket som ser till att skriften kommer ut, år efter år.

Öländsk Bygd ges ut av Åkerbo Hembygdskrets, i ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra. De är sålunda fler om uppgiften att hjälpas åt att skramla in texter och att sedan sälja skriften så att de får täckning för de kostnader som uppstår, som tryck och sånt.

Hembygdskretsen ansvarar också för den fantastiska skurkvarnen i Jordhamn, förutom allt som görs i de olika hembygdsföreningarna var för sig. Skurkvarnen blåser sönder i de Öländska stormarna med jämna mellanrum, men nästa gång man passerar har de renoverat den igen. Det läggs många timmar ideell kraft och lust i alla våra föreningar, landet runt. Det är verkligen fantastiskt, tycker jag.

Vad vore vi utan alla dessa människors fantastiska kraft?

A..


Inga kommentarer: