onsdag 11 juni 2014

Pax för fred

Fredstidningen Pax når mig i posten. Det är en medlemspublikation från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Det är ett temanummer som rör frågor kring civilsamhället i Burma/Myanmar.

Tidningens artiklar handlar om människorna, de vanliga människorna som vill ha fred, demokrati och ett drägligt liv. De som strävar efter mat på bordet, tak över huvudet, trygghet för sig själva och familjen, och ett arbete som kan ge dem detta. De är glada för den öppenhet som visar sig, även om den ännu inte är fulländad.

Artiklarna talar om fred utan hämnd, om demokrati, om ickevåld och om kärleken till sitt land. Människorna talar inte om att de vill lämna landet, de talar om att de vill vara just där och göra sitt land till ett bättre land att leva i. Med gemensam kraft och med demokratin som det viktiga verktyget att nå dit.

Svenska Freds gör mig glad. Jag ser det som en förening som gör viktiga saker, med små medel men stor och hjärtlig kraft. Jag är glad att de finns. De arbetar med ickevåldet som förebild och med ett aktivt vapenmotstånd. Fred skall vinnas med omsorg och medverkan, inte med vapen och hot om våld. Det jag saknar i tidningen är ord av Anna Ek (ordförande) och Christoffer Burnett Cargill (generalsekreterare). Nu finns bara ord av tidningens redaktör Eva Kjellström Froste. Anna och Christoffer bör ha annat att tillföra, även om Eva gjort ett mycket bra jobb med de artiklar hon skrivit från deras resa till Burma.

Tack, Svenska Freds, för det ni är och för det ni gör. Fortsätt så.

Anette Grinde


Svenska Freds. Pax om Burma Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om Svenska Freds - Bloggare om ickevåld  -  Blogger.com. Kristna Freds - arbetar också i ickevåldets tecken. Utmaningar & lättnad i Burma. Svenska Freds på Fb

Inga kommentarer: