torsdag 5 juni 2014

Radikalisera klimatpolitiken nu


Bästa medmänniska!

Utsläppen av koldioxid i världen fortsätter att öka. Även Sveriges utsläpp fortsätter att öka - om man räknar med både utsläppen i Sverige och utsläppen genom det som vi importerar till Sverige.

Är du bekymrad över vilket klimat vi som är vuxna nu, lämnar över till våra efterkommande?

Oroas du över att klimatförändringarna kommer att leda till ökad fattigdom och svält i världen?

Tycker du att det är sorgligt med den ökade utrotning av växt- och djurarter som sker på vår planet - både genom överutnyttjande av jordens resurser och i klimatförändringarnas spår?

Ser du ett moraliskt problem med att den rika världen har genererat mest koldioxid - samtidigt som de som drabbas värst av klimatförsämringarna själva genererar låga utsläpp?

Forskarnas oro för hur mänskligheten ska klara av att hantera klimatförändringarna ökar. Men de politiska partierna framställer ändå klimatproblematiken som ganska enkel att lösa - det räcker med investeringar i ny teknik. Tror du att det också krävs att vi i den rika delen av världen är beredda till livsstilsförändringar?

Då kanske du vill stödja det upprop som nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu formulerat. Vi vill hjälpa politikerna att fatta tillräckliga beslut. Vill du också hjälpa dem?

Gå då in på vår hemsida radikaliseraklimatpolitiken.nu eller klicka nedan för att komma till uppropet:

http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu (till uppropet)

Vidarebefordra - dela & sprid - gärna denna info, du också. Om du gör så uppkommer en kedjebrevseffekt, som gör din insats extra värdefull.

Hälsar Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu och jag är benägen att hålla med (tills någon lyckas övertyga mig om det ohållbara i nätverkets tankar).  Många andra, med mig, håller också med. Visst håller du också med? 

A..
Inga kommentarer: