fredag 14 juni 2013

Min blygsamhet förbjuder mig ....

Min blygsamhet förbjuder mig att nominera mig själv och styrelsen har bara nominerat inom styrelsen, svarar han när jag frågar honom varför han inte finns med på listan över de som har nominerats till STFs riksstämma 2014.

Jag drar ett djupt andetag för att hindra att irritationen dräper min kraft. Jag tycker att det är så otroligt synd - dels att människor inte aktivt ser utanför den vanliga boxen och därmed också ser andra människor och deras kompetens och dels att det finns hinder för att berätta om vår egen kompetens och önskan. Det är ett hinder såväl för de egna individerna som för organisationen i sig.

De aktiva människorna i en förening har ett ansvar att se sig om efter fler som vill vara med i styrelse, ledarkrets och medlemskrets. Vi har ett ansvar att bjuda in dem och göra dem delaktiga. Vi är ingen klubb för inbördes beundran - vi är en förening för fler att delta i.

Var och en, individerna, har också ett ansvar att se till att de bjuds in, att de berättar vad de vill och kan och hur deras kompetens nyttjas på bästa sätt. Det är vårt allas ansvar att se till att det blir så. För föreningens väl är det nödvändigt att insistera. Någon blygsamhet eller beaktande av Jantes regelsystem kan inte vara för handen. Det för vare sig individerna eller föreningen framåt.

Det är tragiskt att föreningarna och individerna inte ser att de kan skapa så mycket för oss alla genom sin delaktighet, inspiration till andra, insisterande kring goda förslag och uppmuntran till sina medmänniskor.

Du kan ge mer av allt det du kan. Genom att erbjuda dig och genom att se och uppmärksamma andra, även utanför styrelsen och den allra närmaste kretsen. Fördelen är att alla vinner på att du gör det. Nackdelen med att du, jag och andra inte gör det är att vi går miste om fantastiska människor, vars kompetens vi ännu inte har sett i ett annat sammanhang än där vi först mött honom/henne.

Vi måste ge fler en chans att dela med sig av sig själva och sin kompetens. Var och en - du och jag - är ansvariga för att det blir gjort.

Njut av dagen

Anette Grinde


Länkar & sån´t. Intressant. *  Bloggkartan Norrtälje. *  Nyligen.se. * NT-bloggar.

 

Inga kommentarer: