onsdag 9 januari 2013

Indiens vatten ....

Vatten. Det viktiga och livgivande vattnet. I Indien finns inte friskt vatten till alla. På SIDA.s hemsida läser jag att 88% (2008) har tillgång till rent vatten i Indien. Vad som ligger i begreppet rent vatten är här inte känt. Det indiska kranvattnet är inte drickbart - även om många indier dricker det vattnet. Det är för dyrt att köpa dricksvatten. Vattendraget där många hämtar sitt dagliga hushållsvatten är nödvändigtvis inte rent. Där idkas också tvätt av kläder, människor, bilar, elefanter, mm och där kan också det orenade avloppsvattnet ha sitt utlopp.

Många familjer saknar vatten i sin bostad. De får istället hämta sitt vatten ifrån en brunn, som kan vara egen eller tillhöra en by. Det kan finnas kranar längs vägen, gemensamt i byn eller det kan finnas vatten indraget i den egna bostaden.Variationen är hög. Det är därtill inte säkert att det finns vatten i brunnen eller i kranen varje dag. Ibland går ledningarna sönder och ibland lider grannskapet av vattenbrist p g a torka eller övernyttjande av de vattentillgångar som finns.

Under våra resor på landsbygden i Indien ser vi ofta kvinnorna bärande på vattenkrus. Bärande, utan kärror eller utan hjälp av djur. Det är helt uppenbart en kvinnosyssla att hämta vatten, när det inte finns hemma. Det är en tung uppgift. Det är också en kvinnosyssla att sköta hushållet, såsom t ex tvätt, städning, matlagning och disk - och också till detta behövs vatten. Klädtvätten ser man ofta göras i ett vattendrag. Vi ser kvinnor vandra efter vägarna med en packe tvätt i en bytta på huvudet. - Ja, där det finns vatten, ser man också ofta en kvinna som tvättar.

Hur rent vatten som finns tillgängligt för de olika uppgifterna torde vara olika från by till by och från familj till familj. Rent generellt kan sägas att det inte är lättillgängligt för alla - många måste vandra för att få tag på sitt vatten och många nyttjar vatten i orena vattendrag.

Ja, kanske blir det bättre allteftersom. Men, så länge bara någon saknar rent vatten är det ännu inte acceptabelt. Bättre än så må det bli. Det gör ont att se kvinnornas tunga slit, deras låga ställning och det gör ont att vi har det så olika i våra länder, världen över.

Anette


För färd i vackert land  - mer i denna blogg.
* West Bengalen


Länkar & sånt;  

Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om  - mänskliga rättighetervatten  Bloggare om  Indien - ickevåd -   bybrunn... 

Inga kommentarer: