söndag 15 oktober 2017

Kommunikation & grafisk profil

Att kommunicera är fantastiskt.
Glädje är en viktig del i kommunikation. I detta ligger, för mig, en lagom dos av kravlöshet utan att smita från den "regelrätta" formen. Kommunikation är mycket mer än bara lite prat. Däri ingår t ex  hur vi talar eller skriver, kroppsspråk, hållning, kläder, förhållningssätt, med mera. Vi är alla olika. Vi talar olika, agerar olika. Vi är oss själva, men behöver förhålla oss till någon form av regelsystem för att i något mått skapa ett budskap, en riktning, inom en organisation.

För mig är språket och bilden viktig, men vi ser olika saker när vi kommunicerar. Sändaren tänker en sak och mottagaren uppfattar ofta annat. Det är viktigt att se att vi aldrig kan fånga hela bilden lika. Kanske är det så för att vi är så olika.

Min riktning, när jag försöker kommunicera, är att försöka vara tydlig. Ett lagom enkelt språk, en tydlig röst, att skapa en enkel bild inom oss och att försöka att inte använda för många ord. Allt detta är svårt, så jag får försöka på nytt varje gång jag gör. Igen och igen, kanske blir det bättre nästa gång? Att kommunicera är fantastiskt, men ack, så svårt.

Grafisk profil.
Vi har en grafisk profil. Den visar vår organisations logga, våra färger, det textsnitt som är valt, med mera. En grafisk profil är framtagen för att visa vilka vi är, berätta något om oss. I den ligger vår värdegrund. Vi som går in i en organisation står bakom den, respekterar dess tonalitet, bildspråk, form, färg, mm och använder den som tänkt. Det är en enhetlig form som för oss samman i en organisation. Ja, det finns otroligt mycket mer som för oss samman, men detta är en viktig bild som vi har att samlas runt. Vi kan avstå diskussionen om den är bra, utan bara respektera den för att den är. Den finns. Den är genomtänkt. Vi använder den just så.

Ändra inte formen.
Den beslutade formen genom loggor, färger, textsnitt, form, mm, är för oss att följa. Punkt. Den är inte att ändra i. Så är det alltid med grafiska profiler. Den är bara att gilla.

Den grafiska profilen, där t ex loggan och dess färg ingår, är en viktig budskapsbärare. Vi använder den t ex för att outtröttligt visa att och vad organisationen gör, och att organisationen finns. Det vi gör, berättar, tillsammans med loggan, färgerna och textsnittet visar vår värdegrund. Det går åt båda håll, tänker jag. Låt oss alltså inte bidra till att loggan och namnet förknippas med fel saker. Vad är vår värdegrund? Ja, just det är viktigt att fånga.

Använd loggorna, färgen och textsnittet.
Vi ska förstås använda loggorna som tänkt, med de färger som tänkta. Ja, vi skall använda den grafiska profilen, läsa, öva och göra med det material som finns. Det är fantastiskt bra om gör detta genom att hjälpa varandra så att den används rätt. Det finns manualer och hjälpredor på vår hemsida. Vi lär oss också genom att vara uppmärksamma, fundera kring frågan och att ställa frågor till varandra om hur vi gör detta på bästa sätt för att få det just rätt. Rätt färg, rätt form och rätt budskap, alltså.

Jag kan få hjälp.
För mig är detta ibland obegripligt, eftersom jag är ovan att använda grafiska profiler. Men, jag vet att jag kan få hjälp. Jag försöker själv först, läser manualen, tittar (och ifrågasätter) hur andra har gjort och använder de hjälpmedel som finns i vårt "Brand center". Jag kan sen dubbelkolla med någon som kan. Min riktning är att först försöka själv och sen dubbelkolla att jag har förstått rätt. Min riktning är också att vara lyhörd. Det här är ju inte mitt område, så det finns andra som vet mer om det här regelsystemet.

Från bra till bättre.
Från bra till bättre, är min riktning. Alltså, att inte sitta riktigt nöjd. Att sätta fokus på att lära mig detta, även om det inte är mitt normala arbetsområde. Det innebär också att jag visar respekt för företagets eller organisationens ramverk. Jag vet inte bättre än alla de som aktivt har arbetat med denna fråga runt om i världen under väldigt många år och jag har inte rätt att ändra i ramen. Det är helt enkelt en strikt regel att vi inte går ifrån den grafiska profilen. Vi gör det aldrig. Vi lär oss istället hur den skall användas.

Vi provocerar gärna.
Vi provocerar gärna, vi gör gärna skillnad, vi utmanar gärna, med mera. Det gör vi både i och utanför vår organisation. Det gör, i allmänhet, samhället och oss människor bättre. Men, vi gör det inte genom att ändra och leka med med loggor, färger, textsnitt, mm som finns i den grafiska profilen. Den är helt enkelt fast i sin form.

När vi talar nu om kommunikation och grafiska profiler, så behöver vi alltså också tala om vår - organisationens - värdegrund. Hur ser vår värdegrund ut, hur utvecklas den och hur talar vi om den?
Hur hör den till, eller hur hör vi till?

A..
(Icke-kommunikatören som har svårt att hålla sig kort)Inga kommentarer: