måndag 28 augusti 2017

Insamlingsansvarig.


Linné har förstås inget med ett uppdrag som insamlingsansvarig att göra. Mer än kanske att han kanske var fredlig och antagligen hittade någon som finansierade hans många resor.

Svenska freds söker insamlingsansvarig.
Jag tänker mig Svenska Freds som en mycket viktig organisation, som spelar stor roll för de viktiga frågor som drivs i föreningen. Vapenfrågorna, till exempel.

Svenska Freds har spelat roll, tänker jag, och fortsätter att spela roll. Det är verkligen tragiskt att Sverige är en sådan stor & problematisk vapenexportör. Svenska freds är onekligen en viktig kraft. Jag skulle vilja att de passerade mitt & alla andras synfält oftare. Tydligare.

Insamling handlar förstås om kommunikation. Det handlar om tydlighet & enkelhet. Att göra det enkelt för människor att ge till just detta ändamål. Det handlar om trovärdighet, enkelhet, ärlighet och tydlighet. Det handlar om att människor vet att de kan lita på organisationen och att de sedan gör rätt säker, på rätt sätt. För mig är det oerhört viktigt om jag skall ge, eller ens bry mig om organisationen. Deras bemötande av mig, när jag frågar, deras kommunikation utåt och deras agerande för övrigt är oerhört viktigt.

Jag skulle gärna se att de gör om sin tidning till en tidning där de tydligt kommunicerar relevanta utredningar & artiklar, där debatt och viktiga diskussioner tar form. Det är ett viktigt forum. Hemsidan också, förstås. Jag skulle vilja se dem oftare i debatten, visa tydligare att de finns. Det skapade mediautrymmet är viktigt. Föll en del av det kanske bort när Anna Ek lämnade sin drivande post härom året? Hon var verkligen en fena på att synas.

Kommunikation. Forum. Tidning. Hemsida. Kontakt med givare. Närvaro på Facebook, Twitter, instagram, mm. Swish, autogiro, bank- & postgiro. Med mera. Ja, det måste vara tydligt & enkelt.

Kanske ska jag söka tjänsten? Jag jobbar ju gärna i den ideella sektorn, men inte längre gärna med ekonomifrågorna. Pengar in, ansökningar, kommunikation, text, samtal, föreläsningar - eller liknande, gärna dock, ja.

Jag är för ickevåld, mot den svenska vapenexporten och för ett fritt Västsahara. Ett avslut av ockupationen, alltså. För folkomröstningen i Västsahara. Jag är också för mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av jordens resurser. Jag är emot plasteländet och för rena hav. Jag är emot politisk pajkastning. Jag är för aktiv fysisk rörelse.

Jag är för ideella föreningar som gör aktiv sak av viktiga frågor.

A..


Inga kommentarer: