lördag 5 augusti 2017

Dagens bild; ett grustag i Roslagen

En klippa i ett vattenfyllt grustag i Roslagen.

Färgtonen förändras om jag drar i en spak i bildprogrammet, ja. Färgerna och linjerna förstärks, så bilden till slut nästan blir något helt annat än den var från början. Grunden är en helt vanlig, rätt grå, klippa med stänk av förundrande rött, ovanligt mjuk i sin form, i ett grustag som har vattenfyllts i Roslagen.

På platsen talar vi om regler och om återställandefrågor när naturen har våldgästats som den ju blir när man utvinner dess resurser, t ex i ett grustag. I det här området (Riala/Roslagskulla) har grustaget vattenfyllts och människor njuter av klippor och vatten. Det är inte säkert att det är lagenligt, det sägs att diskussionerna var många när det inte återställdes utan istället vattenfylldes. Området är ändå vackert, lite särskilt speciellt. Klipporna har nästan havsmiljökänsla, de är mjuka i sin form. Strax intill har träd planterats och naturen tar snart tillbaka det den utsatts för. Det växer och frodas ur det som bara var grått och skövlat. Det är fantastiskt att se växtkraften i naturen.

Naturen är fantastisk.

A..


Inga kommentarer: