tisdag 2 juni 2015

Får jag be om din hjälp?

Plasten är ett elände, tänker jag återkommande. Den hamnar i naturen, förstör näringskedjan och fyller världen med skräp och förorening. Jag talar om det och får ofta till svar att det är ett måste. Nej, tänker och säger jag, det kan inte vara ett måste. Det kan inte vara så att vi måste ha produkter som tär på miljön och näringskedjorna. Det kan inte vara så att vi måste ha produkter som inte bryts ner, inte kan brytas ner, och återbördas till naturen. Det kan inte vara så att vi måste det.

Nej, vi måste inte det. Vi kan leva bättre, enklare och miljövänligare.

Får jag be dig att du försöker leva plastfritt? Att du tänker på det i din vardag - och försöker. Aktivt försöker. Plast är verkligen inte nödvändigt. Börja med en dag och försök sedan att bygga på med en dag eller två till. Det uppmärksammar oss på svårigheterna, leder oss i nya riktningar och får oss att se hur oerhört mycket plast som finns i samhället. Plast som vi verkligen inte behöver.

En plastfri dag i veckan (att börja med) är inte så mycket, eller hur?

A..Inga kommentarer: