lördag 21 mars 2015

Kamraterna Luleå 1915

Dessa bilder kommer från Beda Olivia Stålnackes fotoalbum. Härnedan kallar jag henne för Vivan, eftersom det är så vi nu känner henne. Vill du läsa mer om min släktforskning om henne, så hittar du den här.

Ur Vivans (Beda Olivia) Stålnackes fotoalbum

Kamraterna Luleå 1915.
Visst är det underbart med gamla fotografier? Ibland är svårt att identifiera och tidsbestämma, men här är det lätt med tid och plats - "Kamraterna Luleå 1915" - ur Vivans fotoalbum. Visst hade det varit roligt att veta vilka de är - och vad det blev av dem alla? Hur livet tedde sig där och då.

Hon själv finns inte med på bilden, vad jag kan se.

Är detta vänner i eller utanför hennes engagemang i Frälsningsarmén, tro?Ur Vivans fotoalbum. Var, när och vilka - ja, tidigt 1900-tal, men mer?
Vivan i folkdräkt i mitten.


Vivan syns i folkdräkt i mitten på denna bild (ovan). Det finns en del bilder ​i albumen, där Vivan bär folkdräkt istället för Frälsningsarméuniformen. När jag läser i Predikande kvinnor och gråtande män (om Frälsningsarméns historia, mm) så noterar jag att de ibland använder folkdräkterna som uniform. Jag vet ju inte om det är i Dalarna, men tänker att det är i Dalarna som man är mest (?) mån om folkdräktskulturen. Kanske är då bilderna på Vivan i folkdräkt från hennes tid i Dalarna. Det är bara en gissning, helt utan bevis, förstås. Barnet som finns med på bilden finns med på flera bilder, både sommar och vinter. Jag får klura vidare också på frågan om vems barnet är.

Vivan Ståhlnacke Karlstad - står det på baksidan av denna bild.
Vivan står som tvåa från vänster.

Vivan står som tvåa från vänster på denna bild. Av forskningen i kyrkoarkiven vet jag att hon var i Karlstad under perioden 1921-1923. Bilden ser ut att vara en sommarbild, vilket skulle kunna indikera att den är från 1922 eller 1923 (eftersom hon kom till Karlstad i december 1921 enligt kyrkoböckerna). Det kan dock vara så att hon rest i annan tid än kyrkoböckerna utvisar. Det gör tidsbestämningen osäkrare. Det är i varje fall troligt att det är hennes kamrater från hennes Frälsningsarméengagemang. Min teori om folkdräkten och Dalarna (se bilden ovan) spricker förstås en aning här, när en av kvinnorna på bilden har folkdräkt här också.

Vivan avslutade sitt Frälsningsarméengagemang 1923 - Karlstad - enligt information från Frälsningsarmén. Hon hade då graden kapten. Av organisationens anteckningar framgår att hon då varit i verksamheten i 10 år. Vi kan därmed bekräfta att hon aktivt gick med 1913, då hon flyttade från Luleå till Stockholm. Kanske var hon engagerad i någon form redan när hon bodde i Luleå, innan 1913, men aktiv - inskriven i tjänsterullarna - blev hon tydligen 1913.


Avs: Syster Vivan Ståhlnacke Tryserum - står det på baksidan av denna bild

Vivan sitter till höger på bilden. Jag undrar hur de har kommit torrskodda ut till stenen. Fast det är lite blött på stenen, så kanske var de inte torrskodda utan vadade ut. Vivan arbetade på ålderdomshemmet i Tryserum under perioden december 1923 till januari 1925. Det skulle kunna indikera att denna bild är fotograferad under sommaren 1924.

A..


Mer om släktforskning generellt i denna blogg - hittar du här.

Inga kommentarer: