lördag 23 maj 2009

Blivande MC-förare måste gå riskkurs....

... läser jag i dagens DN.

Riskutbildningen skall t ex ta upp samband mellan olyckor och ålder, och därtill behandlar frågor kring nykterhet, trötthet, andra trafikanter och säkerhet. Utbildningen skall oxå fokusera på att undvika olyckssituationer och att känna igen felbeteenden.

Det låter logiskt att detta skall ingå i mc-utbildningen - och det kan ses som beklagligt att/om det inte redan ingår.

Att skapa förutsättningar för att minska olyckorna känns viktigt. Så - det må ses som en god idé att de blivande MC-förarna skall ha en riskkurs inkluderad i sin utbildning.

Anette Grinde

Inga kommentarer: