tisdag 19 maj 2009

Nu är det riktigt grusigt...

Nu är det riktigt grusigt - och därmed halt - på vägarna ... så vi väntar på att vägarna skall sopas, för att undvika farliga situationer under vår motorcykelfärd.

Det ligger grus på mitten av vägen, och det ligger en hel del grus i kurvorna. Vi har väntat tålmodigt på vårens sopning av vägarna, men den förefaller utebli. Nu har än mer grus lagts ut i vägvårdande syfte, men ack så fel det blir för oss motorcyklister. Nu tar vi oss inte ut på vägen alls.

Kommer vägarna i Roslagsbro att sopas i maj, eller tillhör frånvaron av sopningen en besparing i kommunen?

- Det känns i sådant fall som en farlig besparing. Någon kommer säkert att halka omkull, på dessa annars mc-farbara vägar.

Anette Grinde

1 kommentar:

Sofia Modigh sa...

Vi motorcykelister måste hålla ihop i kampen för grusbortsopning. :-) Själv ha jag inte hunnit åka så mycket MC i år. Det är så svårt att få med sig allt valmaterial på hojen...