måndag 25 maj 2009

Jag undrar hur våra kommande EU-representanter ser sig agera i klimatfrågorna under sin mandatperiod...?

Vi behöver ett Europa som värnar om klimatet och som förvaltar de tillgängliga resurserna väl. För detta måste vi verka, med stuns i ord och handling.

Visst vill vi att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn kan njuta av allemansrätten under hela sin livstid? Visst vill vi att havet skall vara rent, att vi kan andas den rena luften och att naturen kan njutas med olika typer av djur och fågelsång. Visst vill vi också att vi kan leva av jorden och det den kan ge. Omanipulerat och konstgjort.

Låt oss arbeta för att inte förbruka jordens resurser, låt oss tillse att de finns kvar för våra kommande generationer.

Detta kan vi inte göra bara alldeles själva, även om vi själva oxå måste - såväl i det lilla som i det större perspektivet. Samarbeten är här nödvändiga. Lokala, nationella och internationella. Beslut tillsammans och hjälp till de som inte själva förmår. Var och en måste göra - dra sitt strå till stacken.

EU måste här ta sitt ansvar och fånga frågorna på ett starkt och modigt sätt - i gemensamma diskussioner. Höga ambitioner i politiken är ett måste. Vi kan inte vänta eller bara låta någon annan ta ansvar.

Jag undrar hur våra kommande EU-representanter ser sig agera i klimatfrågorna under sin mandatperiod?

Anette Grinde


Inga kommentarer: