fredag 2 december 2016

Han tittade frågande på mig ...

Han ställde sig upp, talade om medlemsavgiften och betraktade den som avdragsgill. Han tittade på mig, uppmanande, utan att fråga. Jag förstod till slut att han frågade mig med blicken. Ja, jag betraktar den som avdragsgill, svarade jag. En nätverkskollega bredvid mig, nickade och sade detsamma. Det kan också jag bekräfta, sa han.

Jag får medverka mer med mina frågor i nätverket, som ett sätt att fånga uppmärksamheten. Ja, så får det bli.

A..


Inga kommentarer: