söndag 25 januari 2015

Mänskliga rättigheter ...

Bilden kommer från UN Women,
Nationell kommitté Sveriges
viktiga rättighetsmaterial.
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av våra liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet, med mera.  Det är viktigt att komma ihåg att de mänskliga rättigheterna gäller alla. Alla utan undantag.

De gäller kvinnor, män och barn. Oavsett bakgrund, religion eller tillhörighet. De gäller alla. De syftar till att ge människorna - alla - möjligheten att leva bra liv, där rättvisa och dräglighet råder. De syftat inte till att skada eller utesluta andra människor.

Artikel 3 i FNs allmänna förklaring kring de mänskliga rättigheterna säger att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. UN Women, Nationell kommitté Sverige, beskriver detta i sitt rättighetsmaterial som att ingen har rätt att hota mig, skada mig eller ta mitt liv. 

Jag, vi, var och en, har alltså rätt till personlig trygghet. Någon annan har inte rätt att äventyra detta. Det gäller alla. Alla alltid.

Det är enkelt att förstå, eller hur? Hur kommer det sig att så många kvinnor och flickor i världen ändå inte har denna trygghet?

A..

3 kommentarer:

Karin sa...

Hej! Hittade hit via en bloggkompis!
Här fanns mycket matnyttigt, mycket vetande och många reflektioner på det som händer i dagsläget.
Välkommen till mig!
Kram Karin

Karin sa...

Hej! Hittade hit via en bloggkompis!
Här fanns mycket matnyttigt, mycket vetande och många reflektioner på det som händer i dagsläget.
Välkommen till mig!
Kram Karin

Reflektioner Allteftersom sa...

Ja, välkommen till dig!
Allt Gott
Anette