lördag 31 januari 2015

Konsumentmakt

Konsumentmakt innebär att konsumenten, den vanliga människan, berättar att något inte är ok. Eller att något är ok. Just det vi gör - är makt. Vilket ur något perspektiv också innebär att tystnad är makt.

För att konsumentmakt - om man tänker sig att bidra till någon form av förändring - skall fungera krävs dels att en eller några startar, informerar och berättar och dels att några hänger på. Det krävs ringar på vattnet. Det krävs idoghet, uppmärksamhet och tålamod. Och det krävs att människor berättar att och hur saker är felaktiga.

Jag ser ofta människor som uppmärksammar oegentligheter, som t ex utsläpp av eländen i naturen, folkrättsbrott, brott mot mänskliga rättigheter, övergrepp och tokigheter, mord, fasansfullheter mot barn och kvinnor, barnäktenskapsfrågor, hedersvåld, ockupation av länder, våld mot egen befolkning, brott mot yttrandefriheten, fängslande av oliktänkande, barnsexfrågor, schyst resande när vi turistar, med mera. Jag ser i samband med detta människor som säger att det ändå inte går att göra något och att det t ex inte spelar någon roll att jag, den lilla människan, inte köper frukt från ockupationsmakter eller berättar om det våld och de hot som många utsätts för. Jag vill verkligen betona att även den lilla uppmärksamheten och handlingen är viktig. Ju fler som är engagerade i en fråga, ju fler ringar på vattnet som den ger, desto större chans är det att det blir en förändring. Det kommer aldrig att bli någon förändring om det inte är fler som engagerar sig och just där är just du viktig. Din kraft, ditt engagemang och dina ord/handling är viktig, som en del i helheten.

Allt du gör, när du pratar, delar bilder, skriver om handlingar, mm, bidrar till helheten. När du säger att din makt är betydelselös bidrar du till att förminska dig själv. Och mig. Och alla andra som aktivt försöker. Om du tycker att någon driver en viktig fråga i syfte att göra vår värld till en bra och bättre plats för oss och kommande generationer, hjälp hen. Uppmärksamma, dela och prata om. Då bidrar också du till att göra vår värld bättre. Till allas väl.

Konsumentmakt innebär t ex att säga ifrån. Att uppmärksamma andra på felaktigheter i samhället. När en efter en ansluter, talar och berättar om varför det är tokigt, så blir det till slut möjligt att förändra.

Du - ditt bidrag - är viktigt.

Jag vill tacka alla som gör. Du som arbetar för freden, utan våld. Du som uppmärksammar förtrycket och strävar efter en ändring. Du som arbetar mot barnäktenskap och våld mot kvinnor. Du som uppmärksammar det bisarra hedersbegreppet. Du som vill visa oss att vi förstör våra hav och vår miljö och strävar efter bättring. Jag vill tacka dig för att du gör, för att du uppmärksammar mig på vansinnigheterna och för att du lägger kraft på förändring. Stort tack, för din kraft. 

A..


Inga kommentarer: