tisdag 26 november 2013

Förhållningssätt ...

SIDAs förhållningssätt mot korruption;

- alltid förebygga
- aldrig acceptera
- alltid informera
- alltid agera

Korruption kan aldrig godtas. Det behöver alltid bestridas och bekämpas. SIDA gör det genom att främja etik och integritet i den egna organisationen, motverka korruption i projekt och program, stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption gm strategiska insatser och medverka i internationellt anti-korruptionsarbetet.

Korruption är en maktfråga. Den finns här hemma och den finns i många av världens länder, kanske särskilt i de fattigaste. Men, den finns också här hemma.

Vad är korruption?

Mutor. Favorisering. Kickbacks (bonus/vinst vid sidan om). Nepotism (svågerpolitik, gynnande av närstående). Trakasserier. Gåvor. Utpressning. Jäv. Med mera.

Inga beloppsgränser finns. Gynnande. Tillfället och relationen mellan individerna/organisationerna avgör. En motprestation förväntas av handlingen.

Jag lär återkomma till begreppet.

A..

SIDAs arbete mot korruption

Inga kommentarer: