lördag 29 maj 2010

Rotbedragare i farten - dags att ta bort fakturamodellen...

Så ser vi att systemet utnyttjas av bedragare. Det är begripligt, eftersom det ter sig lätt. Då brukar det finnas människor som inte ser ärligheten som något viktigt rättesnöre att leva efter. Det leder till att människor, oskyldiga människor, drabbas. Här drabbas oskyldiga människor för att systemet helt enkelt är feltänkt. Det är inte acceptabelt.

Fakturamodellen måste tas bort. Fakturamodellen i rot/rut kräver ett extra administrativt arbete av företagarna, det kan/riskerar att ge en utbetalning till en felaktig mottagare innan den som skall ha skatterabatten fått information om sin skattesituation. Därtill förlänger det tiden för den ärlige och hårt arbetande företagaren att få betalt för sina jobb. Tiden för betalning förlängs högst avsevärt.

Fakturamodellen i rot/rut är ett riktigt feltänk hos lagstiftaren. Det är hög tid att omvärdera detta beslut.

Rot/Rut är fantastisk bra, men fakturamodellen måste helt enkelt tas bort. I det snaraste.

A ...

Inga kommentarer: