fredag 13 maj 2016

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

- Alla är alltså födda med lika värden, vi är lika i värde. Vi skall aldrig behandla varandra olika, eller vara rädda för varandra. Eller låtsas vara rädda för varandra. Vi är alla fria, lika i värde och med samma rättigheter. Vi - alla - har att behandla varandra med värdighet; grunden är att vi lever i samma gemenskap, vi lever tillsammans på samma villkor.

Det låter ändå rätt självklart, eller hur?

Det låter också som ett gemensamt ansvar.

Tar vi alla ett gemensamt ansvar för att detta verkligen blir - är - så? Texten är från 1948 så vi har ju jobbat ett tag på saken, eller hur? Hur långt har vi kommit?

A..Inga kommentarer: