tisdag 24 november 2015

"Löfven måste ta ställning mot start av nya kolgruvor"

DN 24 november 2015

"Löfven måste ta ställning mot start av nya kolgruvor", läser jag på debattsidan av DN. Artikeln är skriven av åtta män och en kvinna, t ex Ulf Bjereld och Antje Jackelén. Samtalet handlar om kolet och att vi skall bidra till att lämna det kvar under ytan. Att vi skall bidra till att uppmana var och en att inte öppna nya kolgruvor. Miljöfrågan är global, luften, vattnet och föroreningarna stannar inte inom våra gränser, den påverkar oss alla. Vi måste alla bidra och sätta press. Stefan Löfven och hans medarbetare i regeringen måste se att frågan är viktig, inte förhandla bort den för tillväxtens eller jobbens skull. Tillväxt och jobb är inte värt så mycket för de länder som hamnar under vattenytan när haven stiger, eller de vatten- och naturområden som blir obrukbara för att kommersialiseringen förstört dem för ett stort antal år framöver.

Människornas, djurens och naturens vänner, eller jordens alla vänner, måste se att vi alla måste se vikten av omsorgen om naturen som något mer än bara en liten fråga. Den är helt avgörande för vår fortsatta tid på jorden. Om vi inte stannar tillväxthjulet, så kommer jorden själv att se till att det stannar, eftersom den kommer att sätta stopp för vår, människans, framfart - det är rätt osannolikt att vi vill.

Vi behöver sakta ner, eller rent av stanna hjulen. Reflektera. Och låta såren läka.

Det är var och ens ansvar att se till att vi lär oss leva våra liv i samklang med naturen. Det är maktens och politikernas ansvar - och mitt och ditt ansvar.

Inga fler kolgruvor ter sig som en självklarhet, men vi hör ständigt talas om länder som tänker sig att öppna nya gruvor. Hur kan det komma sig? Hur hittar vi sätt att få dem att tänka bort detta?

Kiribatis president har skrivit till alla länder och bett dem/oss ta steget bort från kolgruvorna. Detta bl a för att deras rike håller på att hamna under vattenytan och att kolgruvorna är en stor bov i sammanhanget. Det är ett rätt krasst skäl. Det ter sig som en självklarhet att Sverige skall ställa sig vid deras sida. Inga fler kolgruvor - säg ja, till ett moratorium, ett förbud - för deras skull, vår skull och för världens skull.

A..Inga kommentarer: